การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวโซเชี่ยล

ได้ดีเพราะข้าวจี่ หมอแกร่งสู้ชีวิต จากเด็กยากจน กินข้าวโรยเกลือ…

ณฑิตแพทย์ ม.อุบลฯ “สายสุดา ขวัญเพชร” หมอแกร่งสู้ชีวิต!! จากชีวิตเด็กบ้านนอกที่มาจากครอบครัวยากจน…